Είναι σημαντική για εσάς η βιωσιμότητα;

Κλιματική αλλαγή, ακραία φτώχεια, εξαφάνιση ειδών: τι μπορούν να πετύχουν οι αποταμιεύσεις σας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων; Στη MyFairMoney, πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο καθένας από εμάς επενδύει τα χρήματά του μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης. Η MyFairMoney είναι μια ελεύθερη, ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πλατφόρμα που σας βοηθά να λάβετε υπόψη τη βιωσιμότητα και να πραγματοποιήσετε επενδύσεις με βάση τις αξίες σας.

TI EINAI H MYFAIRMONEY;

Προσφέρουμε εργαλεία και πόρους για να σας βοηθήσουμε στην πιο βιώσιμη επένδυση των αποταμιεύσεών σας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ;

Όταν μια επένδυση λαμβάνει υπόψη ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή/και σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση (ΠΚΔ), θεωρείται βιώσιμη επένδυση. ΠΚΔ είναι το ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό αυτού του φάσματος ζητημάτων. Ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτικών προϊόντων λαμβάνει υπόψη τα ΠΚΔ κριτήρια (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, άμεσες επενδύσεις κ.λπ.).

Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα θεμάτων βιωσιμότητας καθώς και διάφορες στρατηγικές για το πώς μπορούν να ληφθούν υπόψιν. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γνωρίζετε καλά τα προϊόντα σας και να μπορείτε να διασφαλίσετε ότι είναι πραγματικά σύμφωνα με τις αξίες σας. Το MyFairMoney έχει ως στόχο να βοηθήσει ακριβώς σε αυτό.

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Όταν αναπαράγετε τα βίντεό μας σε YouTube/Vimeo, οι πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το YouTube/Vimeo διαβιβάζονται στην εταιρεία διαχείρισης στις ΗΠΑ και ενδέχεται να αποθηκεύονται.

Ανακαλύψτε το δικό σας προφίλ βιωσιμότητας

Ερωτηματολόγιο

Συνήθως, οι συζητήσεις με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο επικεντρώνονται μόνο σε οικονομικά θέματα. Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2022 είναι υποχρεωτικό για τους συμβούλους επενδύσεων να λαμβάνουν υπόψη τις προτιμήσεις βιωσιμότητας των πελατών τους. Αυτό το ερωτηματολόγιο θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε τους στόχους και τις προτιμήσεις σας για τη βιωσιμότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματολόγιο και να προετοιμαστείτε για την επόμενη συνάντησή σας με τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο

Προτού δώσουν επενδυτικές συμβουλές, οι σύμβουλοι πρέπει να συγκεντρώσουν πληροφορίες από τους πελάτες τους σχετικά με:

  • Τις γνώσεις και την πείρα τους στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα,
  • Τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου,
  • Την ικανότητά τους να επωμιστούν ζημίες,
  • Τους επενδυτικούς τους στόχους.
  • Τις προτιμήσεις βιωσιμότητάς τους.

Τον Αύγουστο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε υποχρεωτικό οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι να ρωτούν και για τις προτιμήσεις βιωσιμότητας των πελατών τους, σε θέματα όπως το περιβάλλον, τα κοινωνικά ζητήματα ή η εταιρική διακυβέρνηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο βιωσιμότητας που θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε τους στόχους και τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη βιωσιμότητα και να τα παρουσιάσετε στον σύμβουλό σας. Τα αποτελέσματα παρέχονται σε αρχείο PDF.

Οι ερευνητές εντόπισαν τρεις κύριες κατηγορίες στόχων των επενδυτών όσον αφορά τη βιώσιμη επένδυση. Εσείς, τι είδους επενδυτής είστε;

  • Επενδυτής που εστιάζει στον κίνδυνο και τις ευκαιρίες: Ενδιαφέρεστε να μετριάσετε τους οικονομικούς κινδύνους και να αξιοποιήσετε νέες ευκαιρίες ώστε να αποκομίσετε κέρδη από μια επένδυση ΠΚΔ;
  • Επενδυτής που εστιάζει στις αξίες: Επενδυτής με αξίες στο επίκεντρο: Ενδιαφέρεστε να ευθυγραμμίσετε τις επενδύσεις σας με τις ηθικές, πολιτικές ή θρησκευτικές σας αξίες, αποφεύγοντας ορισμένους τομείς ή δραστηριότητες;
  • Επενδυτής που εστιάζει στον αντίκτυπο: Επιθυμείτε να προκαλέσετε αντίκτυπο με τις επενδύσεις σας στην πραγματική οικονομία και σε θέματα ΠΚΔ;

Χρησιμοποιήστε το ερωτηματολόγιο για να αποσαφηνίσετε τις ιδέες σας και να ανακαλύψετε σε ποια κατηγορία ανήκετε. Θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να μην είναι εναρμονισμένες οι επενδύσεις σας με τις αξίες και τους στόχους σας.

Πόσο βιώσιμο είναι το αμοιβαίο κεφάλαιό σας;

Βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, με περίπου 17.000 ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια, μπορεί να εκτελέσει διάφορες εργασίες για εσάς: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από 30 επιλογές φίλτρων (π.χ. με βάση το προφίλ βιωσιμότητάς σας) για τον εντοπισμό αμοιβαίων κεφαλαίων που ταιριάζουν με όλες ή μερικές από τις μη χρηματοοικονομικές προτιμήσεις σας. Με τη βοήθεια της λειτουργίας αναζήτησης, μπορείτε επίσης να βρείτε πιο λεπτομερή ΠΚΔ στοιχεία για μεμονωμένα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία επενδύετε. Επισημαίνεται ότι η βάση δεδομένων αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχεται αμιγώς για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές.

Πρόσβαση στη βάση δεδομένων αμοιβαίων κεφαλαίων

Η βάση δεδομένων των 17 000 ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων συμπεριλαμβάνει περισσότερα από 30 σημεία δεδομένων ESG, γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες μη εμπορικές βάσεις δεδομένων του είδους της για ιδιώτες επενδυτές.

Τα φίλτρα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα από τον οργανισμό αξιολόγησης βιωσιμότητας ISS ESG, καθώς και από την RMI και την Asset Impact. 

Εάν αναζητάτε ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο ή εάν θέλετε να εξετάσετε πιο προσεκτικά ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, ανοίξτε το προφίλ του για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα ΠΚΔ.

Το γράφημα ράβδων παρουσιάζει την ακριβή θέση της βαθμολογίας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει της συμφωνίας του Παρισιού σε σύγκριση με τα άλλα αμοιβαία κεφάλαια.
Το ιστορικό διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη της βαθμολογίας βάσει της συμφωνίας του Παρισιού σε βάθος χρόνου.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγχετε αν οι πιο ενεργοβόρες εταιρείες που περιλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο εναρμονίζονται ήδη με τους κλιματικούς στόχους της συμφωνίας του Παρισιού ή/και αν θα εναρμονιστούν στο μέλλον.

Η βαθμολογία εναρμόνισης με τη συμφωνία του Παρισιού: Η βαθμολογία Παρισιού αναφέρεται στα σχέδια παραγωγής που έχουν ανακοινώσει οι πιο ενεργοβόρες εταιρείες για την επόμενη πενταετία, όπως τα σχέδια επέκτασης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αξιολογείται ως «πράσινο» εάν τα σχέδια τεχνολογικής παραγωγής από τις πιο ενεργοβόρες εταιρείες που περιέχει είναι, κατά μέσο όρο, εναρμονισμένα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Μάθετε περισσότερα για το τεχνικό υπόβαθρο της βαθμολογίας συμβατότητας με τη συμφωνία του Παρισιού στο γλωσσάρι ή στην τεκμηρίωση μεθοδολογίας.

Μετοχές αμφιλεγόμενων εταιρειών στο αμοιβαίο κεφάλαιο: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι μετοχές εταιρειών στο αμοιβαίο κεφάλαιο που ασκούν δραστηριότητες που θεωρούνται αμφιλεγόμενες. Δεδομένου ότι τα αμοιβαία κεφάλαια πραγματοποιούν συχνά επενδύσεις σε εκατοντάδες πολυεθνικές εταιρείες από διαφορετικές βιομηχανίες, σχεδόν όλα περιέχουν «αμφιλεγόμενες δραστηριότητες». Εάν κάποια από αυτές τις δραστηριότητες σας προβληματίζει, μπορείτε να αποφασίσετε να δώσετε την ανάλογη κατεύθυνση στην επένδυσή σας.

Σημείωση: τα στοιχεία για τις αμφιλεγόμενες εταιρικές δραστηριότητες προέρχονται κυρίως από τον οργανισμό αξιολόγησης βιωσιμότητας ISS ESG καθώς και από τον πάροχο κλιματικών δεδομένων Asset Impact.

Η βαθμολογία ως προς τις επιδόσεις ΠΚΔ που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του προφίλ του αμοιβαίου κεφαλαίου συνιστά απόλυτη αξιολόγηση ΠΚΔ που παρέχεται από τον οίκο ISS ESG. Κυμαίνεται από 0 έως 100 (100 σημαίνει «πολύ καλά»). Αυτή η βαθμολογία υπολογίζεται συναθροίζοντας και συνδυάζοντας τις μεμονωμένες βαθμολογίες των εταιρειών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεδομένου ότι οι πολυεθνικές εταιρείες μόλις τώρα αρχίζουν να στρέφονται προς τη βιωσιμότητα, προς το παρόν η υψηλότερη βαθμολογία στη βάση δεδομένων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι 66/100.

Σημείωση: Η παρουσίαση αυτών των αξιολογήσεων και σημάτων δεν συνιστά εγγύηση της MyFairMoney για την ποιότητα ή την ακρίβειά τους. Οι διάφοροι πάροχοι αξιολογήσεων και πιστοποιητικών ESG χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους, γεγονός που σημαίνει ότι οι αξιολογήσεις ή οι απαιτήσεις για σήματα μπορούν να διαφέρουν αισθητά μεταξύ των παρόχων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πολύ καλή αξιολόγηση από έναν πάροχο και κακή αξιολόγηση από άλλον πάροχο. Για να μάθετε αν τα σήματα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη σύγκριση της Novethic.

Διαφάνεια: Σε περίπτωση που εμφανίζεται σύνδεσμος κάτω από το «Προφίλ διαφάνειας» στη λεπτομερή προβολή του αμοιβαίου κεφαλαίου, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ βιωσιμότητας του κεφαλαίου. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσετε πολύτιμες πληροφορίες για τη στρατηγική βιώσιμων επενδύσεων της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, το προφίλ διαφάνειας είναι προαιρετικό και δεν επαληθεύεται από τρίτα μέρη.

Ορισμένα από τα κριτήρια βιωσιμότητας που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο της MyFairMoney δεν μπορούν, προς το παρόν, να αντιστοιχιστούν στη βάση δεδομένων αμοιβαίων κεφαλαίων λόγω ζητημάτων διαθεσιμότητας δεδομένων. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται ορισμένα κριτήρια αποκλεισμού, στόχοι για τον αντίκτυπο και πληροφορίες για τις στρατηγικές βιώσιμων επενδύσεων ορισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι δείκτες για τα αρνητικά φίλτρα / τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες στη βάση δεδομένων αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο αυστηροί με βάση τα δεδομένα του οίκου ISS ESG. Επίσης, συμπεριλάβαμε επίπεδο ανοχής 0% για τον κύκλο εργασιών στις αντίστοιχες αμφιλεγόμενες δραστηριότητες των εταιρειών. Όλες οι δραστηριότητες που αναλύονται από τον οίκο ISS ESG εξετάζονται στην πλατφόρμα MyFairMoney. Συνεκτιμώνται διαφορετικά επίπεδα δημιουργίας αξίας, όπως οι υπηρεσίες μεταποίησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων.

Για παράδειγμα, εάν υποθέσουμε ότι μια εταιρεία που περιλαμβάνεται σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο παράγει το 1% των πωλήσεών της από τη διανομή οινοπνευματωδών ποτών και άλλη εταιρεία παράγει το 1% των πωλήσεών της από την παραγωγή μασκών οξυγόνου για την πολεμική αεροπορία, τότε στη βάση δεδομένων ενεργοποιούνται τα αρνητικά φίλτρα / οι αμφιλεγόμενες δραστηριότητες «Εθιστικές ουσίες (καπνός, αλκοόλ)» και «Μη στρατιωτικά πυροβόλα όπλα ή στρατιωτικός εξοπλισμός». Οι πάροχοι αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να καθορίσουν διαφορετικό πεδίο για τον αποκλεισμό των αμφιλεγόμενων δραστηριοτήτων ή για τη λήψη δεδομένων σχετικά με αμφιλεγόμενες δραστηριότητες από διαφορετικούς παρόχους αξιολόγησης ΠΚΔ. Επομένως, ίσως είναι σκόπιμο οι ιδιώτες επενδυτές να έχουν ανοικτό διάλογο με τους παρόχους αμοιβαίων κεφαλαίων προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα το υπόβαθρο των καθορισμένων κριτηρίων αποκλεισμού (π.χ. ανοχή για τα όρια κύκλου εργασιών ή εύρος της καλυπτόμενης αλυσίδας αξίας) και να ελέγξουν αν ο ορισμός των κριτηρίων αποκλεισμού ανταποκρίνεται στις δικές τους προσδοκίες.

Όπως έχει καταδείξει ο φορέας 2° Investing Initiative σε αρκετές αναλύσεις, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον αντίκτυπο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην πραγματική οικονομία. Ωστόσο, οι διαμεσολαβητές των χρηματοπιστωτικών προϊόντων είναι υπεύθυνοι για την παροχή αυτών των αποδείξεων αντίκτυπου εάν διαφημίζουν τα προϊόντα τους με αυτή την υπόσχεση. Συνεπώς, για να συναχθεί ο αντίκτυπος βιωσιμότητας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν η βαθμολογία βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού, η βαθμολογία επιδόσεων κατά την ISS ESG, το ISS ESG Prime Status ή η αξιολόγηση αμοιβαίου κεφαλαίου στην πλατφόρμα MyFairMoney.

Καμία επενδυτική συμβουλή και καμία επενδυτική μεσιτεία δεν παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν ζητούνται καθόλου πληροφορίες για την ανοχή κινδύνου, την επενδυτική συμπεριφορά ή τις προσωπικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες του χρήστη, ούτε διεξάγεται κάποια αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων με οποιαδήποτε μορφή. Επομένως, κατηγορηματικά δεν παρέχονται επενδυτικές συμβουλές. Ο μοναδικός σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι να παρέχει πληροφορίες για το ζήτημα της βιωσιμότητας διαφόρων επενδυτικών κεφαλαίων. Η απόφαση για τη σύναψη ή τη λύση μιας σύμβασης εναπόκειται στον ιδιώτη επενδυτή. Επομένως, θα πρέπει να συγκεντρώσει προσεκτικά πληροφορίες για το κόστος, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους ενός προϊόντος.

Οι χειριστές του ιστότοπου myfairmoney.eu έχουν λάβει τις πληροφορίες για τις εισηγμένες επενδύσεις από τον εκδότη ή από τρίτα μέρη. Δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθές και επίκαιρες. Επομένως, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για την ορθότητα, την αρτιότητα και τον επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχονται εδώ. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται ενδέχεται να αλλάξουν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χειριστές δεν είναι υποχρεωμένοι να επικαιροποιούν ή να αναθεωρούν με οποιονδήποτε τρόπο τη βάση δεδομένων.

Έχετε συνάντηση με τον σύμβουλό σας σύντομα;

Συνάντηση με τον σύμβουλό σας

Δεν υπάρχει λόγος να σας τρομάζει η ιδέα της συζήτησης με την τράπεζά σας ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο. Στην ενότητα «Συνάντηση με τον σύμβουλό σας», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βίντεο και κουίζ για να μάθετε τι είναι σημαντικό στη διάρκεια της συνάντησης και τι μπορείτε να αναζητήσετε για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι σας για τη βιωσιμότητα. Μια λίστα ελέγχου σας βοηθά επίσης να εφαρμόσετε όσα μάθατε στη διάρκεια της συνάντησης ή να αξιολογήσετε στη συνέχεια τη συνάντησή σας.

Πρόσβαση στη «Συνάντηση με τον σύμβουλό σας»

Η καλή προετοιμασία θα σας βοηθήσει να κάνετε τις σωστές ερωτήσεις, να προσέξετε τις παγίδες και να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας. Περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών για την τρέχουσα οικονομική κατάστασή σας, τη χαρτογράφηση των μελλοντικών οικονομικών στόχων σας και την εξέταση των μη οικονομικών επενδυτικών στόχων σας. Ενώ μπορεί να φαίνεται επίπονη διαδικασία, θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μεγαλύτερη σιγουριά για τις επενδύσεις και θα έχετε μεγαλύτερη επιτυχία στους στόχους σας.

Προκειμένου να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της συμβουλευτικής λιανικής, η 2° Investing Initiative πραγματοποίησε περίπου 350 μυστικές συναντήσεις με πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, οι πελάτες λιανικών επενδύσεων επισκέφθηκαν τράπεζες, συναντήθηκαν με συμβούλους και έλαβαν συμβουλές και συστάσεις προϊόντων. Σε ορισμένες διαβουλεύσεις, οι μυστικοί πελάτες κατέστησαν πολύ σαφείς τους στόχους τους για τη βιωσιμότητα.

Αποτελέσματα: επανειλημμένα, οι διαβουλεύσεις ήταν ελλιπείς, πολύ γενικές ή δεν λάμβαναν υπόψη τα ευρύτερα κίνητρα των πελατών για βιωσιμότητα, όπως το να έχουν θετικό αντίκτυπο με τις αποταμιεύσεις τους. Συχνά, οι σύμβουλοι απέτυχαν να συμπληρώσουν επαρκώς τα προφίλ των πελατών ή να εξετάσουν τις προτιμήσεις τους για τη βιωσιμότητα, και μερικές φορές συνέστησαν ακόμη και ακατάλληλα προϊόντα.

Αυτό αποτελεί προειδοποίηση για τους καταναλωτές. Θα πρέπει να θυμούνται ότι μια συμβουλευτική συνάντηση είναι επίσης μια συνάντηση πώλησης, τουλάχιστον από την άποψη της τράπεζας. Η βιωσιμότητα αποτελεί υποχρεωτικό μέρος αυτών των υπηρεσιών, ωστόσο υπάρχει ανησυχητικά χαμηλό επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιώτες πελάτες πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να θέτουν ερωτήσεις σε περίπτωση αμφιβολίας.

Στην ενότητα «Συνάντηση με τον σύμβουλό σας» παρέχονται πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δίνονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και επισημαίνονται σημαντικές παγίδες.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις συμβουλές που λάβατε, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας ή, στην περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων, την εποπτική αρχή τραπεζών της χώρας σας.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα

Προσδιορίστε το προσωπικό σας προφίλ βιωσιμότητας!

Ερωτηματολόγιο

Μάθετε περισσότερα στη βάση δεδομένων μας με αμοιβαία κεφάλαια

Βάση δεδομένων αμοιβαίων κεφαλαίων
Stift-Symbol