Προετοιμαστείτε για τη συνάντησή σας

Μάθετε χρήσιμες συμβουλές για τη συνάντηση με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας σε 10 λεπτά! Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται βίντεο και ερωτήσεις κουίζ για να βεβαιωθείτε ότι θυμάστε πολύ καλά τα πιο σημαντικά σημεία. Έχετε σύντομα συνάντηση; Τότε χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου μας.

Η παροχή επενδυτικών συμβουλών

Υπάρχουν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή επενδυτικών συμβουλών: οι σύμβουλοι οφείλουν να σας θέσουν πολλές ερωτήσεις, ιδίως σε σχέση με τα οικονομικά σας. Ωστόσο, εάν είναι σημαντικό για εσάς να επενδύσετε με βάση τις αξίες σας, φροντίστε να το δηλώσετε! Ο σύμβουλός σας πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την πληροφορία.

Μάθετε περισσότερα για το θέμα στο βίντεο!

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Όταν αναπαράγετε τα βίντεό μας σε YouTube/Vimeo, οι πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το YouTube/Vimeo διαβιβάζονται στην εταιρεία διαχείρισης στις ΗΠΑ και ενδέχεται να αποθηκεύονται.

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Εάν επιλέξετε να εμφανίσετε αυτό το περιεχόμενο, προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν στη Surveymonkey για την έρευνα και να αποθηκευτούν. Εμφάνιση έρευνας

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να προκαλέσουμε αντίκτυπο;

Ως επενδυτής, δεν είναι πάντοτε εύκολο να έχετε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή στην κοινωνία με τα χρήματά σας. Η επένδυση χρημάτων λειτουργεί διαφορετικά από τις αγορές στο σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, ελάχιστα επενδυτικά προϊόντα μπορούν πραγματικά να αποδείξουν ότι μειώνουν άμεσα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Κάθε τέτοια υπόσχεση πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά!

Μάθετε περισσότερα για το θέμα στο βίντεο!

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Όταν αναπαράγετε τα βίντεό μας σε YouTube/Vimeo, οι πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το YouTube/Vimeo διαβιβάζονται στην εταιρεία διαχείρισης στις ΗΠΑ και ενδέχεται να αποθηκεύονται.

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Εάν επιλέξετε να εμφανίσετε αυτό το περιεχόμενο, προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν στη Surveymonkey για την έρευνα και να αποθηκευτούν. Εμφάνιση έρευνας

Κανόνες του παιχνιδιού

Υπάρχουν σαφείς κανόνες για τις συνεδρίες παροχής επενδυτικών συμβουλών που πρέπει να ακολουθούν οι πάροχοι. Το πιο σημαντικό σημείο είναι ότι τα συνιστώμενα προϊόντα θα πρέπει να ταιριάζουν σε εσάς και στις προτιμήσεις σας, τόσο τις οικονομικές όσο και τις προτιμήσεις βιωσιμότητάς σας!

Μάθετε περισσότερα για το θέμα στο βίντεο!

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Όταν αναπαράγετε τα βίντεό μας σε YouTube/Vimeo, οι πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το YouTube/Vimeo διαβιβάζονται στην εταιρεία διαχείρισης στις ΗΠΑ και ενδέχεται να αποθηκεύονται.

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Εάν επιλέξετε να εμφανίσετε αυτό το περιεχόμενο, προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν στη Surveymonkey για την έρευνα και να αποθηκευτούν. Εμφάνιση έρευνας

Μιλήστε ελεύθερα!

Τον Αύγουστο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε υποχρεωτικό οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι να ρωτούν επίσης για τις προτιμήσεις των πελατών τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα, σε θέματα όπως το περιβάλλον, τα κοινωνικά ζητήματα ή η εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανησυχητικά χαμηλό επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες λιανικής τραπεζικής θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να υποβάλλουν ερωτήσεις σε περίπτωση αμφιβολίας.

Μάθετε περισσότερα για το θέμα στο ενημερωτικό πλαίσιο!

Τι μπορεί να πάει στραβά;

Προκειμένου να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της συμβουλευτικής στη λιανική τραπεζική, η 2° Investing Initiative πραγματοποίησε περίπου 350 μυστικές συναντήσεις με πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Ξανά και ξανά, οι διαβουλεύσεις ήταν ελλιπείς, πολύ γενικές ή δεν λάμβαναν υπόψη τα ευρύτερα κίνητρα βιωσιμότητας των πελατών, όπως το να έχουν αντίκτυπο με τις αποταμιεύσεις τους. Συχνά, οι σύμβουλοι απέτυχαν να συμπληρώσουν επαρκώς τα προφίλ των πελατών ή να εξετάσουν τις προτιμήσεις τους για τη βιωσιμότητα, και μερικές φορές συνέστησαν ακόμη και ακατάλληλα προϊόντα.

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Εάν επιλέξετε να εμφανίσετε αυτό το περιεχόμενο, προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν στη Surveymonkey για την έρευνα και να αποθηκευτούν. Εμφάνιση έρευνας

Μοιραστείτε το ερωτηματολόγιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα

Προσδιορίστε το προσωπικό σας προφίλ βιωσιμότητας!

Ερωτηματολόγιο

Εξασφαλίστε τη διαφάνεια με τη βάση δεδομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων μας!

Βάση δεδομένων αμοιβαίων κεφαλαίων
Stift-Symbol