Πώς χρηματοδοτείται η MyFairMoney

Χρηματοδότες

Η MyFairMoney είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη εμπορική πλατφόρμα πόρων για τις βιώσιμες επενδύσεις. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους ιδιώτες επενδυτές εκπαιδευτικούς πόρους για τις βιώσιμες επενδύσεις, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τις επιδόσεις χρηματοπιστωτικών προϊόντων ως προς τη βιωσιμότητα. Η MyFairMoney δημιουργήθηκε από τον φορέα 2° Investing Initiative και έχει λάβει χρηματοδότηση από διάφορους δημόσιους φορείς, που απαριθμούνται παρακάτω.

Η ADEME, οργανισμός οικολογικής μετάβασης (Agence de la transition écologique), είναι δημόσιος φορέας υπό την κοινή εποπτεία του γαλλικού υπουργείου οικολογικής μετάβασης και του γαλλικού υπουργείου ανώτερης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Η ADEME ασχολείται με τέσσερις τομείς:

Η ADEME οργανώνει και συνεισφέρει στη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στη δημιουργία και στον συντονισμό συστημάτων παρατήρησης για την καλύτερη κατανόηση του πώς αλλάζουν οι βιομηχανίες.
Η ADEME πραγματοποιεί ενημερωτικές εκστρατείες για την αλλαγή νοοτροπίας, συμπεριφοράς και πρακτικών αγοράς και επενδύσεων.
Η ADEME ενεργεί με συμβουλευτική ιδιότητα για να κατευθύνει τις αποφάσεις των παραγόντων της κοινωνίας και της οικονομίας, σχεδιάζοντας εργαλεία και μεθόδους που καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η άμεση ενημέρωση μέσω ειδικών συμβούλων αποτελεί βασική μέθοδο για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης.
Η ADEME παρέχει κλιμακωτή οικονομική υποστήριξη και προωθεί την εφαρμογή περιφερειακών και εθνικών έργων αναφοράς.
Στο πλαίσιο αυτού του έργου, η ADEME υποστήριξε τη διεθνή έκδοση της πλατφόρμας MyFairMoney και την επικαιροποίησή της.
Για να μάθετε περισσότερα για την ADEME, επισκεφτείτε τον ιστότοπό της.

Το πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) αποτελεί το μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ για την περιβαλλοντική και κλιματική δράση. Παρουσιάστηκε το 1992 και έκτοτε έχει συγχρηματοδοτήσει χιλιάδες έργα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα LIFE είναι διαθέσιμες εδώ. 

Η MyFairMoney έχει επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση του LIFE χάρη σε δύο επιχορηγήσεις:

το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της σύμβασης επιχορήγησης LIFE18IPC/FR/000010 A.F.F.A.P.,
το πρόγραμμα ΜΚΟ Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό επιχορήγησης LIFE20 NGO/SGA/DE/200040. 

'Το Horizon 2020 (συνοπτικά H2020) είναι το μέσο χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας», με σκοπό τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Μέσω του H2020, έχει διατεθεί χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 80 δισ. ευρώ σε διάστημα επταετίας (2014 έως 2020) - επιπρόσθετα στις ιδιωτικές επενδύσεις που επιδιώκει να προσελκύει. Η Επιτροπή της ΕΕ αναμένει περισσότερες πρωτοποριακές εξελίξεις, ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές φέρνοντας σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά.

Το έργο που οδηγεί σε αυτή την εφαρμογή έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «H2020» βάσει της σύμβασης επιχορήγησης GA 894345 στο πλαίσιο του έργου LEVEL EEI.

Η EIT Climate-KIC είναι κοινότητα γνώσεων και καινοτομίας (KIC) που ασχολείται με την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κοινωνία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, προσδιορίζει και υποστηρίζει καινοτομίες που βοηθούν την κοινωνία να μετριάσει την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστεί σε αυτή.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αυτό το έργο αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα (EUKI). Το EUKI αποτελεί μέσο χρηματοδότησης έργων του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου περιβάλλοντος, διατήρησης της φύσης και πυρηνικής ασφάλειας (BMU). Ο διαγωνισμός της πρωτοβουλίας EUKI για ιδέες έργων υλοποιείται από την Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας EUKI είναι να καλλιεργήσει τη συνεργασία για το κλίμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για να μετριαστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οι απόψεις που διατυπώνονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη των συντακτών και δεν απηχούν υποχρεωτικά τις απόψεις του ομοσπονδιακού υπουργείου περιβάλλοντος, διατήρησης της φύσης και πυρηνικής ασφάλειας (BMU).

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία EUKI στον ιστότοπό της. 

Υποστήριξη από: 

Οι δείκτες επιδόσεων για το κλίμα στη βάση δεδομένων αναπτύχθηκαν περαιτέρω με την υποστήριξη του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Περιβάλλοντος (FOEN) 2022.