Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του γερμανικού νόμου TMG


2° Investing Initiative Deutschland e.V.
Διεύθυνση: Schönhauser Allee, 188
10119 Berlin


Εκπροσωπούμενη από:
Δρ. Jakob Thomä


Contact
E-Mail: [email protected]


ΑΦΜ για πωλήσεις
Αριθμός φορολογικού μητρώου για πωλήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 27 του νόμου Umsatzsteuergesetz:
DE320396873


Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 55 τμήμα 2 του νόμου RStV
Jakob Thomä


Επίλυση καταναλωτικών διαφορών/ καθολικό διαιτητικό συμβούλιο

Δεν έχουμε την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών.

 

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους δυνάμει της παραγράφου 7 τμήμα 1 του TMG (γερμανικός νόμος περί τηλεμέσων). Ωστόσο, σύμφωνα με τις παραγράφους 8-10 του TMG, ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τις πληροφορίες τρίτων που διαβιβάζονται ή αποθηκεύονται ή να διερευνούμε συνθήκες που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Οι υποχρεώσεις απομάκρυνσης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με γενικούς νόμους παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, ευθύνη γι’ αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει μόνο σε σχέση με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γνωστοποιείται συγκεκριμένη παραβίαση του νόμου. Εάν πληροφορηθούμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το σχετικό περιεχόμενο.

 

Ευθύνη για συνδέσμους

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων στο περιεχόμενο των οποίων δεν ασκούμε καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη γι’ αυτό το εξωτερικό περιεχόμενο. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής των σελίδων είναι πάντοτε υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τον χρόνο σύνδεσης. Δεν εντοπίστηκε παράνομο περιεχόμενο κατά τον χρόνο σύνδεσης. Ωστόσο, δεν είναι εύλογη η μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων χωρίς απτές ενδείξεις νομικής παραβίασης. Εάν πληροφορηθούμε τυχόν παραβάσεις του νόμου, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο και τα έργα που δημιουργούνται από τους χειριστές του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή ή οποιαδήποτε μορφή εμπορευματοποίησης αυτού του υλικού πέραν του αντικειμένου του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αντίστοιχου συντάκτη ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Εφόσον το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο δεν δημιουργήθηκε από τον χειριστή, τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων επισημαίνεται ανάλογα. Ωστόσο, σε περίπτωση που πληροφορηθείτε κάποια παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ενημερώστε μας σχετικά. Εάν πληροφορηθούμε τυχόν παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

 

Πηγή: e-recht24.de