Σχετικά με τον φορέα 2° Investing Initiative

Ο φορέας 2° Investing Initiative (2DII) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που ασχολείται με την εναρμόνιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και κανονισμών με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Με διεθνή παρουσία και γραφεία σε Παρίσι, Νέα Υόρκη, Βερολίνο, Λονδίνο και Βρυξέλλες, ο φορέας 2DII συντονίζει μερικά από τα μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα παγκοσμίως για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του σε θέματα χρηματοδότησης, κλίματος και κινδύνων αναπτύσσει έρευνες, εργαλεία και αντιλήψεις για τις πολιτικές για να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ρυθμιστικές αρχές να επιταχύνουν και να προσαρμοστούν στη μετάβαση στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Επιπρόσθετα στους κόμβους του στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ο 2DII ηγείται ερευνητικών προγραμμάτων σε αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής. Ο 2DII ιδρύθηκε το 2012 και πλέον αριθμεί σχεδόν 50 μέλη προσωπικού από περισσότερες από δώδεκα χώρες. Οι κύριες δραστηριότητές μας ασκούνται στα ακόλουθα πεδία:

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο μας εδώ.