Σχετικά με τον φορέα 2° Investing Initiative

Η πρωτοβουλία 2° Investing Initiative (2DII) ιδρύθηκε το 2012 και είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που εργάζεται για την ευθυγράμμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και κανονισμών με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Το έργο μας επικεντρώνεται σε τέσσερις κύριους ερευνητικούς τομείς: Επενδύσεις λιανικής, αντίκτυπος, χρηματοδότηση της φύσης και αναδυόμενες αγορές. Το 2DII χρηματοδοτείται μέσω ενός συνδυασμού επιχορηγήσεων από προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, εθνικές κυβερνήσεις και ιδιωτικά ιδρύματα. 

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων της σε θέματα χρηματοδότησης, κλίματος και κινδύνου αναπτύσσει έρευνα, εργαλεία και ιδέες πολιτικής για να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ρυθμιστικές αρχές να επιταχύνουν και να προσαρμοστούν στη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η 2DII αριθμεί σήμερα 10 μέλη προσωπικού από 6 διαφορετικές εθνικότητες.

Οι κύριες δραστηριότητές μας εντοπίζονται στους ακόλουθους τομείς:

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο μας  εδώ.