Γενική γνωστοποίηση και υποχρεωτική πληροφόρηση

Καθορισμός του υπεύθυνου φορέα

Ο υπεύθυνος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

2° Investing Initiative 
Corinne Lepage
15 rue des Halles
75001 Paris
France

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει, μόνος του ή από κοινού με άλλους, τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας ή τα συναφή). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας, επικοινωνήστε με τον δικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων

Ορισμένες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω e-mail επαρκεί για την ανάκληση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που διενεργείται έως την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι η Εθνική Επιτροπή για την Πληροφορική και την Ελευθερία (CNIL). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της εδώ : https://www.cnil.fr/en/contact-us

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν σε εσάς ή σε τρίτους δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για λόγους εκπλήρωσης συμβολαίου. Τα δεδομένα θα παρέχονται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο μέρος, αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα πληροφόρησης, διόρθωσης, αποκλεισμού, διαγραφής

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή σε δωρεάν πληροφόρηση σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σας, την προέλευση των δεδομένων, τους αποδέκτες τους και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και, κατά περίπτωση, έχετε δικαίωμα σε διόρθωση, αποκλεισμό ή διαγραφή αυτών των δεδομένων. Ως προς αυτό το θέμα καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τις επιλογές επικοινωνίας που απαριθμούνται στις νομικές πληροφορίες.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για να προστατεύσουμε τη διαβίβαση εμπιστευτικού περιεχομένου που μας αποστέλλετε ως χειριστή του ιστότοπου, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Αυτό σημαίνει ότι κανένας τρίτος δεν μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα που διαβιβάζετε μέσω αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη γραμμή διεύθυνσης «https://» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και το σύμβολο της κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται ολοσχερώς, διαφορετικά θα απορρίψουμε την εγγραφή.

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, για παράδειγμα για τεχνικούς λόγους, θα σας ενημερώσουμε με e-mail. Το e-mail θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση που θα δώσετε κατά την εγγραφή.

Η επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρούνται κατά την εγγραφή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω e-mail επαρκεί για την ανάκληση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει ήδη διενεργηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή για την περίοδο για την οποία ήσασταν εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν ακυρώσετε την εγγραφή σας. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Στοιχεία ενημερωτικού δελτίου

Για να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση e-mail σας. Είναι απαραίτητη η επαλήθευση της διεύθυνσης e-mail που παρέχετε και πρέπει να συμφωνήσετε με τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Δεν συλλέγονται πρόσθετα δεδομένα ή είναι προαιρετικά. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Τα δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση, επαρκεί ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω e-mail ή η κατάργηση της εγγραφής μέσω του συνδέσμου «Κατάργηση εγγραφής» στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των ενεργειών επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη διενεργηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται για την υλοποίηση της εγγραφής θα διαγραφούν σε περίπτωση κατάργησης της εγγραφής. Εάν αυτά τα δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε εμάς για άλλους σκοπούς και αλλού, θα παραμείνουν σε εμάς.

YouTube

Για την ενσωμάτωση και την προβολή περιεχομένου βίντεο, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί προσθήκες (plug-in) από το YouTube. Ο πάροχος της πύλης βίντεο είναι η εταιρεία YouTube, LLC, στη διεύθυνση 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Όταν γίνεται αναζήτηση σελίδας με ενσωματωμένο plug-in του YouTube, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Με αυτόν τον τρόπο το YouTube πληροφορείται ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Το YouTube μπορεί να αποδώσει τη συμπεριφορά της πλοήγησής σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube. Αυτό μπορεί να αποτραπεί εάν πρώτα αποσυνδεθείτε.

Το YouTube χρησιμοποιείται για να παρουσιάζονται με ελκυστικό τρόπο οι διαδικτυακές προσφορές μας. Τούτο αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΔΠ.

Λεπτομερή στοιχεία για τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών είναι διαθέσιμα στην πολιτική τήρησης απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Για την ενσωμάτωση και την προβολή περιεχομένου βίντεο, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί plug-in από το Vimeo. Ο πάροχος της πύλης βίντεο είναι η εταιρεία Vimeo Inc., στη διεύθυνση 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Όταν γίνεται αναζήτηση σελίδας με ενσωματωμένο plug-in του Vimeo, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του Vimeo. Με αυτόν τον τρόπο το Vimeo μαθαίνει ποιες από τις σελίδες μας επισκεφτήκατε. Το Vimeo μαθαίνει τη δική σας διεύθυνση IP, ακόμα και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στην πύλη βίντεο ή δεν έχετε λογαριασμό σε αυτή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Vimeo διαβιβάζονται στους διακομιστές της πύλης βίντεο στις ΗΠΑ.

Το Vimeo μπορεί να αποδώσει τη συμπεριφορά της πλοήγησής σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Αυτό μπορεί να αποτραπεί εάν πρώτα αποσυνδεθείτε.

Λεπτομερή στοιχεία για τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών είναι διαθέσιμα στην πολιτική τήρησης απορρήτου του Vimeo στη διεύθυνση: vimeo.com/privacy.

Facebook pixel

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε το επονομαζόμενο «Facebook pixel» της Facebook Inc. («Facebook»). Με αυτόν τον τρόπο προβάλλονται διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων («Διαφημίσεις Facebook») στους χρήστες του ιστότοπού μας όταν επισκέπτονται το κοινωνικό δίκτυο Facebook ή άλλους ιστότοπους που επίσης χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Μέσω του Facebook pixel, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα άμεση σύνδεση με τον διακομιστή του Facebook. Δεν ασκούμε καμία επιρροή στο αντικείμενο και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από το Facebook μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και συνεπώς σας ενημερώνουμε με βάση τις γνώσεις που έχουμε: Μέσω της ενσωμάτωσης του Facebook pixel, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε κάνει κλικ σε μία δική μας διαφήμιση ή έχετε αναζητήσει τον αντίστοιχο ιστότοπο της διαδικτυακής παρουσίας μας. Εάν έχετε εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία του Facebook, το Facebook μπορεί να αποδώσει την επίσκεψη στον λογαριασμό σας. Ακόμα και αν δεν έχετε εγγραφεί στο Facebook ούτε έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να μάθει και να αποθηκεύσει την IP διεύθυνσή σας και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης.

Με τη χρήση του Facebook pixel, επιδιώκουμε να προβάλλουμε τις διαφημίσεις Facebook που αναρτούμε μόνο στους χρήστες του Facebook που έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για τη διαδικτυακή προσφορά μας. Με τη βοήθεια του Facebook pixel, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook αντιστοιχούν στα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και δεν αποτελούν παρενόχληση. Επιπλέον, με τη βοήθεια του Facebook pixel, μπορούμε να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς σκοπούς παρακολουθώντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε διαφήμιση Facebook. Η νομική βάση για τη χρήση του Facebook pixel είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση του Facebook Pixel ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την ακόλουθη επιλογή εξαίρεσης: Στο πεδίο «Αλλαγή ρυθμίσεων cookies», μπορείτε να εναντιωθείτε στη συλλογή δεδομένων για «Σχετικές διαφημίσεις». 

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει στην τερματική συσκευή σας το πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε. Τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό στον χρήστη, αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο.

Ορισμένα cookies είναι «cookies περιόδου λειτουργίας». Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Από την άλλη πλευρά, άλλα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας έως ότου τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας.

Με τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης web, μπορείτε να παρακολουθείτε, να περιορίζετε ή να αποτρέπετε τη ρύθμιση cookies. Πολλά προγράμματα περιήγησης web μπορούν να ρυθμιστούν κατά τρόπο ώστε τα cookies να διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνει το πρόγραμμα. Η απενεργοποίηση cookies μπορεί να επιφέρει περιορισμένη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Η ρύθμιση cookies που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση διαδικασιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε (π.χ. καλάθι αγορών) βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Ως χειριστής αυτού του ιστότοπου, έχουμε έννομο συμφέρον να αποθηκεύουμε cookies για να διασφαλίσουμε την τεχνικά άρτια και ομαλή παροχή των υπηρεσιών μας. Εάν ρυθμιστούν άλλα cookies (π.χ. για λειτουργίες ανάλυσης), εξετάζονται χωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Matomo (πρώην Piwik)

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης web Matomo. Η Matomo είναι μια λύση ανοικτού κώδικα.

Η Matomo χρησιμοποιεί cookies. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει στην τερματική συσκευή σας το πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε, με τα οποία μπορεί να αναλυθεί η χρήση του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας αποθηκεύονται στον διακομιστή μας. Πριν από την αποθήκευση, ανωνυμοποιείται η διεύθυνση IP σας.

Τα cookies της υπηρεσίας Matomo παραμένουν στην τερματική συσκευή σας έως ότου τα διαγράψετε.

Η ρύθμιση cookies της Matomo βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Ως χειριστής αυτού του ιστότοπου, έχουμε έννομο συμφέρον στην ανωνυμοποιημένη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιούμε τόσο τον ιστότοπό μας όσο και, κατά περίπτωση, τις διαφημίσεις.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο cookie της Matomo σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου δεν διαβιβάζονται. Μπορεί να αποτραπεί η ρύθμιση cookies από το πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τον περιορισμό ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπού μας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας εδώ. Το πρόγραμμα περιήγησής σας ορίζει ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο αποτρέπει την αποθήκευση των δεδομένων χρήσης της Matomo. Εάν διαγράψετε τα cookies σας, θα καταργηθεί επίσης το cookie εξαίρεσης της Matomo. Όταν επισκεφτείτε ξανά τον ιστότοπό μας, πρέπει να ορίσετε ξανά το cookie εξαίρεσης για να αποτρέψετε την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας.

Γραμματοσειρές web του Google

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί γραμματοσειρές web του Google. Ο πάροχος είναι η Google Inc, στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις γραμματοσειρές web, υπάρχει η δυνατότητα για την επιθυμητή παρουσίαση του ιστοτόπου μας, ανεξάρτητα από τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Αυτό επιτυγχάνεται ανακτώντας τις γραμματοσειρές web από έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και με τη σχετική διαβίβαση των δεδομένων σας στην Google. Αυτή είναι η δική σας διεύθυνση IP και οι σελίδες μας τις οποίες έχετε επισκεφτεί. Η χρήση των γραμματοσειρών web του Google βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Ως χειριστής αυτού του ιστότοπου, έχουμε έννομο συμφέρον στη βέλτιστη παρουσίαση και διαβίβαση δεδομένων του ιστότοπού μας.

Η Google είναι πιστοποιημένη με τη συμφωνία προστασίας δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής». Σκοπός αυτής της συμφωνίας προστασίας δεδομένων είναι να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ.

Λεπτομερή στοιχεία για τις γραμματοσειρές web του Google είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.google.com/fonts και περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de.

Χρήση της Matomo

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη Matomo (πρώην Piwik), μια πλατφόρμα ανάλυσης ανοικτού κώδικα που παρέχει η InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011, Wellington, Νέα Ζηλανδία.

Χρησιμοποιούμε τη Matomo για την ανάλυση του ιστότοπού μας σε σχέση με τη συμπεριφορά των χρηστών. Χρησιμοποιούμε τη Matomo χωρίς να εγκαταστήσουμε cookies στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Όταν μεταφέρονται δεδομένα στον διακομιστή μας, γίνεται συντόμευση και ψευδωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP κατά τρόπο ώστε να μην μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε —ως επισκέπτη στον ιστότοπό μας— στη Matomo.

Για να μπορούμε να αποδώσουμε τις δραστηριότητές σας χρήσης του ιστότοπού μας στην επίσκεψή σας, η Matomo δημιουργεί το αποκαλούμενο ψηφιακό αποτύπωμα. Το ψηφιακό αποτύπωμα χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σας σύστημα και τη διεύθυνση IP, καθώς και παραμέτρους αυτού του ιστότοπου. Ο αλγόριθμος υπολογισμού αυτού του ψηφιακού αποτυπώματος αλλάζει κάθε 24 ώρες, κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η άντληση συμπερασμάτων για πιθανές προγενέστερες ή μεταγενέστερες επισκέψεις και τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στον ιστότοπό μας. Επίσης, ο αλγόριθμος υπολογισμού υπολογίζει το ψηφιακό αποτύπωμα κατά τρόπο ώστε να είναι πάντα διαφορετικό όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν τη Matomo και να μην μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις επισκέψεις σας σε άλλους ιστότοπους στη Matomo.

Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα χρήσης αξιολογούνται μόνο από εμάς και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Σκοπός της αξιολόγησης είναι αποκλειστικά η βελτιστοποίηση και η περαιτέρω ανάπτυξη του ιστότοπού μας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση της ανωνυμοποιημένης δραστηριότητας χρήσης σας: