Βάση δεδομένων αμοιβαίων κεφαλαίων

Σε αυτό το βίντεο εξηγούνται οι διαφορετικοί επενδυτικοί στόχοι και τα κριτήρια φιλτραρίσματος.

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Όταν αναπαράγετε τα βίντεό μας σε YouTube/Vimeo, οι πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το YouTube/Vimeo διαβιβάζονται στην εταιρεία διαχείρισης στις ΗΠΑ και ενδέχεται να αποθηκεύονται.

Με βάση το Πλαίσιο αξιολόγησης του δυναμικού επιπτώσεων (IPAF), η ομάδα μας πραγματοποίησε αξιολόγηση του δυναμικού επιπτώσεων διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων που προεπιλέχθηκαν για τα υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά τους στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ιρλανδία. Δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων με χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα για ιδιώτες και ειδικευμένους επενδυτές που έλαβαν τις καλύτερες αξιολογήσεις IPAF. Σε καμία περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε ότι η βάση δεδομένων μας είναι εξαντλητική. Κάποια δυνητικά προϊόντα υψηλού αντίκτυπου ενδέχεται να έχουν διαφύγει από τη διαδικασία επιλογής μας. Ο κατάλογος θα διευρύνεται συνεχώς σε σχέση με τα εισερχόμενα σχόλια και ενδεχομένως θα προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει νέα όρια.

Φόρτωση...