Με ποιους έχει συνεργαστεί η MyFairMoney

Συνεργάτες

Το MyFairMoney είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη εμπορική πλατφόρμα πόρων για βιώσιμες επενδύσεις. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους μικροεπενδυτές εκπαιδευτικούς πόρους σχετικά με τη βιώσιμη επένδυση, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις επιδόσεις βιωσιμότητας των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το MyFairMoney δημιουργήθηκε από την 2° Investing Initiative και έχει συνεργαστεί με τα ακόλουθα ιδρύματα.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επενδυτών και Χρηστών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - BETTER FINANCE (BF) - είναι να ενεργεί ως ανεξάρτητο κέντρο χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης προς άμεσο όφελος των Ευρωπαίων χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ιδιώτες και μικρομέτοχοι, επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλοι μικροεπενδυτές, αποταμιευτές, συμμετέχοντες σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, δανειολήπτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι που είναι ανεξάρτητοι από τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Ως εκ τούτου, η BETTER FINANCE παρέχει ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη και συνηγορία για τους πολίτες της ΕΕ εν γένει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Better Finance.

Η Ένωση Καταναλωτών της Τσεχίας (Sdružení českých spotřebitelů, SCS), είναι μια ένωση πολιτών (ΜΚΟ) που ιδρύθηκε το 1990.Θεωρεί τις προτεραιότητές της στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην υποστήριξη μιας προληπτικής (= "προληπτικής") προσέγγισης και συστημικών εργαλείων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των καταναλωτών. Η επικοινωνία, η διανοµή πληροφοριών, η διατύπωση απόψεων και σχολίων σε διάφορα θέµατα αποτελούν βασικούς παράγοντες και προϋποθέσεις της συµµετοχής και των δραστηριοτήτων της SCS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με SČS.

Το WWF είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση προστασίας της φύσης, με πάνω από 30 εκατομμύρια υποστηρικτές και ένα παγκόσμιο δίκτυο που δραστηριοποιείται μέσω τοπικών ηγεσιών σε σχεδόν 100 χώρες. Αποστολή μας είναι να σταματήσουμε την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να οικοδομήσουμε ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση, διατηρώντας τη βιολογική ποικιλομορφία του πλανήτη, διασφαλίζοντας ότι η χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων είναι βιώσιμη και προωθώντας τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης. Το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής συμβάλλει στην επίτευξη της παγκόσμιας αποστολής του WWF καθοδηγώντας το δίκτυο του WWF για τη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με WWF

Définition | WWF - Fonds mondial pour la nature - World Wild Fund