Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Τομείς σχετικοί με το κλίμα

Οι ενεργοβόροι τομείς θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί για το κλίμα, καθώς παράγουν μια ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου και, συνεπώς, επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή. Η ανάλυση PACTA εξετάζει τομείς που έχουν κρίσιμη σημασία για το κλίμα, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή χάλυβα και τσιμέντου, η κατασκευή αυτοκινήτων, η εξόρυξη άνθρακα, πετρελαίου και αερίου. Συνολικά, αυτοί οι τομείς ευθύνονται για περίπου 75% των παγκόσμιων εκπομπών CO2.

Επί του παρόντος δεν εξετάζονται άλλοι σχετικοί τομείς όπως ο κτηματομεσιτικός κλάδος επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα. Δεν απονέμουμε τη βαθμολογία του Παρισιού σε αμοιβαία κεφάλαια που πραγματοποιούν εκτεταμένες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα.