Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Σήμανση FNG / Αστέρια FNG

Ο φορέας Forum Nachhaltige Geldanlagen απονέμει τη σφραγίδα FNG και αξιολόγηση αστεριών. Για την απονομή της σφραγίδας πρέπει να τηρούνται ελάχιστα πρότυπα, όπως η διαφάνεια σε σχέση με τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας. Στις εταιρείες που έχουν αναλάβει δέσμευση και έχουν την ευκαιρία να προκαλέσουν πραγματικό αντίκτυπο απονέμεται το μέγιστο των τριών αστεριών.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της FNG.

Εάν θέλετε να συγκρίνετε το σήμα με άλλα υπάρχοντα σήματα στην Ευρώπη, θα βρείτε σύντομη σύγκριση εδώ και πιο λεπτομερή εδώ.