Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους από τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στη MyFairMoney. Επίσης, περιγράφει αναλυτικότερα κριτήρια, μεθόδους και πηγές δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εμβαθύνετε στο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων!

Σήμα Nordic Swan

Το οικολογικό σήμα Nordic Swan των Σκανδιναβικών χωρών απονέμεται σε προϊόντα από Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία. Το σήμα έχει απονεμηθεί σε περισσότερα από 25.000 προϊόντα έως τώρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Γενικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα του σήματος. Η ομάδα προϊόντων περιλαμβάνει μικτά, μετοχικά και ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια. 

Για να λάβουν το σήμα, τα αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να απομακρύνουν τα χρήματά τους από ορισμένες εταιρείες και κλάδους, να ευνοήσουν συγκεκριμένους τομείς και να επιδείξουν διαφάνεια. Συγκεκριμένες πληροφορίες για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που έχουν λάβει διάκριση και τη μέθοδο αξιολόγησης του σήματος είναι διαθέσιμες εδώ

Εάν θέλετε να συγκρίνετε το σήμα με άλλα υπάρχοντα σήματα στην Ευρώπη, θα βρείτε σύντομη σύγκριση εδώ και πιο λεπτομερή εδώ.